easiest website builder

SandelinMedia 

• producerar nytt textmaterial
• sköter korrekturläsning
• gör översättningar (fi-sve, eng-sve)
• producerar speakar (tv, video)

I tillägg tar SandelinMedia hand om dina layout- och bildbehandlingsbehov till ett förvånansvärt förmånligt pris.

SandelinMedia planerar och bygger också upp ditt webbprojekt, oberoende om det gäller en webb-bannereklam, en mindre presetnationssajt eller en större helhet.

SandelinMedia 

• tuottaa uutta tekstimateriaalia
• hoitaa oikoluvun
• kääntää (fi-sve, eng-sve)
• äänittää spiikit (tv, video)

Lisäksi SandelinMedia hoitaa kaikki taitto- ja kuvankäsittelytarpeesi yllättävän edulliseen hintaan.

SandelinMedia suunnittelee ja toteutta lisäksi webbiprojektisi - oli kyseessä sitten bannerimainos, pienempi nettiläsnäolo tai isommat kokonaisuudet.

SandelinMedia 

• produces new text
• translates (Finnish-Swedish, English-Swedish)
• produces voice overs (Swedish, Finnish)

All your layout and photo retouching or restoration needs are also catered for. To astonishing prices.

SandelinMedia can also plan and build your web projects, be it a small web banner ad, a smaller web presence, or a bigger site.