free site creator

Styrka

Sandelin Medias styrka ligger i att kunna kombinera olika sorters produktion för en tid fylld av media. Sandelin Media är den enda kontakt du behöver om du vill ha text, layout, bilder, digital video & audio eller websidor.
En specialitet utgör bild-, audio- och videorestaurering.

En gedigen bakgrund i journalistik och företagsinformation tillsammans med en djup kunskap om tekniktrender och mediateknik ger stora fördelar för kunderna – framför allt pålitliga och förmånliga leveranser.

Sandelin Media har sedan 1992 arbetat åt över 120 företag och organisationer.

Vahvuudet

Sandelin Median vahvuus on kaikenlainen tuotanto median täyttämään aikakauteen.
Sandelin Media on "yhden pysäkin" kontaktisi, jos tarvitset tekstiä, taittoa, kuvia, digitaalista videota & audiota tai webbisivuja. Palveluvalikoimaan kuuluu myös kuva-, audio- ja videorestaurointi.

Vankka journalistinen ja yritysviestinnällinen tausta yhdessä syvän teknologiatietämyksen kanssa antavat asiakkaille suuria etuja – työt valmistuvat ajoissa ja edulliseen hintaan.

Sandelin Media on vuodesta 1992 tehnyt töitä yli 120 yritykselle ja organisaatiolle.

Strengths

Sandelin Media's strength lies in combining all sorts of production for a media-driven age.
Sandelin Media is a one-stop shop if your needs involve text content production, computer aided layout and design, photography, digital video & audio and web production. (including restoration of pictures, audio and video),

A long experience in journalism and corporate communications paired with a deep understanding of technology trends and motion picture and media technology yields major benefits for Sandelin Media's customers.

Sandelin Media has worked for over 120 corporations and organisations since 1992.

Dragonvägen 5
Helsingfors